Afspraken

Algemeen

Bij Tandheelkundig Centrum Beukenlaan werken wij uitsluitend met behandelingen volgens afspraak.
Voor het maken, wijzigen of annuleren van afspraken, of voor overige zaken, is de praktijk van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar 08.00 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur via nummer (035) 6012000.

Tijdens lunchpauze kunt u ons voor ernstige spoedklachten bereiken op het nummer 06-34632798

Buiten deze tijden verzoeken wij u de boodschap van het antwoordapparaat tot het eind te beluisteren. U hoort dan een telefoonnummer, dat u kunt bellen in geval van spoed, zoals vermeld is op onze spoedpagina.
Dit nummer kunt u ook bellen als u wegens dringende omstandigheden onverwacht een afspraak voor dezelfde of de volgende dag moet annuleren.

Houdt u voor controleafspraken rekening met een korte wachttijd. Ernstige spoedgevallen worden uiteraard met voorrang behandeld. (zie de spoedpagina).
Vervolgafspraken kunt u direct na behandeling maken aan de balie.

LET OP: Per e-mail worden geen afspraken gemaakt.

Afspraken, welke niet 1 werkdag (24 uur) van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.  Afspraken op maandag, dienen uiterlijk op vrijdagmorgen te worden geannuleerd.

Te laat komen op een afspraak

Als u te laat verschijnt op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Afspraken verzuimen zonder bericht

Bij veelvuldig verzuimen of te laat afzeggen van afspraken, behouden wij ons het recht voor u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Pijnklachten

Wanneer u ’s ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen.

Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen helaas dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.