Afspraken

Algemeen

Bij Mondzorg Baarn wordt uitsluitend gewerkt met behandelingen volgens afspraak.
Voor het maken, wijzigen of annuleren van afspraken, of voor overige zaken, is de praktijk van maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar 08.00 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur via nummer (035) 541 42 50.

Buiten de openingstijden kunt u bellen naar 0900 1515.

Houdt u voor controleafspraken rekening met een korte wachttijd. Ernstige spoedgevallen worden uiteraard met voorrang behandeld.
Vervolgafspraken kunt u direct na behandeling maken aan de balie.

LET OP: Per e-mail worden geen afspraken gemaakt.

Afspraken, welke niet 1 werkdag (24 uur) van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.  Afspraken op maandag, dienen uiterlijk op vrijdagmorgen te worden geannuleerd.

Te laat komen op een afspraak

Als u te laat verschijnt op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek. Wij hopen op uw begrip daarvoor.

Afspraken verzuimen zonder bericht

Bij veelvuldig verzuimen of te laat afzeggen van afspraken, behoudt Mondzorg Baarn zich het recht voor u uit te schrijven als patiënt van de praktijk.

Pijnklachten

Wanneer u ’s ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht, wordt er zoveel mogelijk geprobeerd u dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kan dit niet gegarandeerd worden.

Voor het behandelen van pijnklachten zijn er vaste tijden in de agenda gereserveerd. Er kan helaas dus niet altijd rekening worden gehouden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.