Meer informatie en downloads

Via onderstaande links vindt u meer informatie over diverse aandachtsgebieden. Sommige documenten zijn te openen met
Acrobat Reader.  

Nazorgadviezen
na trekken van
tanden en kiezen
Info en advies bij
ontstoken
verstandskies
Implantaten,
Hoe en
Wat
Nazorgflyer voor
implantaat-
behandelingen
Instructie
voor klachten in
het kaakgewricht
Gezondheids-
vragenlijst
Overzicht van
tandartsen in
Soest
Tandpasten voor
personen met
implantaten
Website
over
implantaten
Kosten en
vergoeding
kunstgebit
Roken en
implantaten