Spoed

Zie de spoedpagina van Tandheelkundig Centrum Beukenlaan.

Wat is een spoedgeval?

Een ongeval, nabloeding of een dikke wang met ernstige, ondhoudbare pijn. Een afgebroken kies of vulling is geen noodgeval.

Voor zeer dringende spoedgevallen, zoals hierboven belt u:

Maandag t/m vrijdag

  • van 08:00 – 17:00 uur:   035 – 601 20 00
  • van 17:00 – 08:00 uur:   06 – 271 00 328 (avonddienst Soest voor ongevallen en nabloedingen)

In het weekend

  • De weekenddienst in Soest is van vrijdagmiddag 13:00 uur tot maandagmorgen 08:00 uur.
  • Tijdens feestdagen is de dienst van 08:00 tot 08:00 uur.
  • Bij ongevallen, nabloedingen en voor ernstige pijnklachten, die niet kunnen wachten tot de wekelijkse praktijktijden, belt u de dienstdoende tandarts.
  • Een losse vulling, noodkroon, brug of afgebroken kies kan gerust wachten tot de reguliere praktijktijd.
  • Als u van de service van de weekenddienst gebruik maakt dient u er rekening mee te houden dat u een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringspas bij zich heeft.
  • Ook moet u er rekening mee houden dat u de behandeling direct contant of per pin zult moeten afrekenen.  U kunt deze dan later zelf met uw verzekering verrekenen.
  • In het weekend, tijdens feestdagen en ’s avonds wordt een toeslag berekend.

Weekenddienstrooster

Dag Datum Tandarts/Praktijk Telefoon
Vr 13:00 – Ma 08:00 uur 21-22 april De Vries (035) 601 44 63
Vr 08:00 – Za 08:00 uur Koningsdag 27 april Vasiliu (035) 609 00 70
Za 08:00 – Ma 08:00 uur 28-29 april Soors d’ Ancona (035) 601 38 42

Nieuwe regeling spoedeisende hulp tandartsen Soest

Met ingang van 1 mei 2018 verandert voor alle tandartspraktijken in Soest de werkwijze bij de opvang van spoedgevallen buiten de reguliere praktijkuren.

In plaats van verschillende telefoonnummers te moeten bellen voor de diverse praktijken kan rechtstreeks het nummer van de centrale dienstpraktijk gebeld worden. Hiermee volgen de tandartsen een landelijke trend in de eerstelijns zorg.

De tandartsen gaan samenwerken met de Mondzorg Poli, verbonden aan het Diakonessenhuis in Utrecht. Een groot voordeel van deze samenwerking is dat de Mondzorg Poli gevestigd is bij de afdeling Kaakchirurgie van het ziekenhuis en nauw samenwerkt met de daar werkzame kaakchirurgen. Ook is er in het Diakonessenhuis een dienstapotheek gevestigd waar eventueel voorgeschreven medicijnen direct gehaald kunnen worden.

Meer informatie over de werkwijze van de Mondzorg Poli kunnen patiënten krijgen bij hun eigen tandarts of via de website: www.mondzorgpoli.nl.

Mondzorg Poli Utrecht
Bosboomstraat 1, 3582 KE Utrecht
info@mondzorgpoli.nl
+31 (0) 30 303 97 50

Deze wijziging betreft alléén de tandartsen in Soest (niet in Soesterberg).

Welke actie moet ik ondernemen bij:

Nabloeding na trekken van tand of kies: neem een (liefst steriel) gaasje (geen watten), vouw het een paar maal dubbel, bijt er een half uur op (niet gaan kauwen). Na het half uur gaasje verwijderen. Er mag dan gegeten en gedronken worden maar…. absoluut niet spoelen op de dag van extractie!! Als dit niet helpt dan direct contact opnemen met de tandarts.

Uitgeslagen blijvende tand: bewaar de tand in de mond of eventueel in melk. Niet bij de wortel vastpakken. Maak direct een afspraak met de tandarts voor onmiddellijke behandeling! uitgeslagen

Melktand: wordt niet meer teruggeplaatst. Maak een afspraak met de tandarts om te controleren of de tand er compleet uit is. Dit is geen spoedbehandeling.

Dikker wordend gezicht: neem direct contact op met uw tandarts voor overleg.

Afgebroken stuk kies met sterke warm/koude pijn: maak een afspraak voor behandeling.

Afgebroken kies zonder pijn: maak een afspraak voor behandeling (heeft geen haast, maar mag geen maanden onbehandeld blijven).

Scherpe rand kan vrijwel altijd als tijdelijke oplossing gladgeslepen worden (bel in dat geval voor een afspraak).

Info bij ontstoken verstandskies

Bij het doorbreken van een verstandskies kan het voorkomen dat er een ontsteking ontstaat, doordat er voedsel blijft zitten tussen het tandvlees en de half doorgebroken kies (in het tandzakje). Via deze link een advies om de ontsteking tegen te gaan. Het blijft evenwel nodig om uw tandarts hiervoor te raadplegen.

Voor andere vragen kunt u het beste telefonisch overleg plegen hoe te handelen.